Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in onze praktijk. Graag maken wij u attent op een aantal voorwaarden die bij ons van toepassing zijn.

Ergotherapiebehandeling

Tijdens de eerste kennismaking en intake wordt uw hulpvraag geanalyseerd. Met u samen worden afspraken gemaakt over de vervolgbehandelingen om  zo adequaat mogelijk in te kunnen gaan op uw vragen.
De behandeling zal plaatsvinden op die plek waar de behandeling voor u een zo optimaal mogelijk resultaat zal geven.
Behandelingen hebben over het algemeen een duur van 45 minuten.

Behandelafspraak annuleren

Wanneer u uw behandelafspraak niet kunt nakomen dient u dit uiterlijk 24 uur voor de behandeling te doen.
Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de aan- huis- toeslag.
Deze kosten vergoedt de zorgverzekering niet.

Vergoeding

Onze praktijk heeft zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.
Ergotherapie valt binnen de basisverzekering van de zorgverzekering voor 10 uur per kalenderjaar.
Let op: Voor de basisverzekering is jaarlijks een verplicht eigen risico van toepassing. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering.
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden daarnaast ook ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nagaan in uw polis, of navragen bij uw verzekeraar.

Bereikbaarheid

U kunt de praktijk tijdens iedere werkdag telefonisch bereiken tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Wanneer de ergotherapeute niet in de gelegenheid is de telefoon op te nemen wordt u verzocht de voicemail in te spreken. De ergotherapeute zal u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.
U kunt wanneer dat wenselijk is ook het contactformulier op de website invullen.

Kwaliteit ergotherapeut

De ergotherapeute staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de richtlijnen van Ergotherapie Nederland en de rechten en plichten van de ergotherapeute zijn vastgelegd in de beroepscode van Ergotherapie Nederland.

Klacht én compliment

Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn met de aangeboden zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.
Heeft u een klacht? Wellicht was er sprake van een misverstand, verschillende verwachtingen of onvoldoende communicatie. Graag nodigen wij u uit met de ergotherapeute daarover in gesprek te gaan.
Het kan zijn dat een gesprek geen of onvoldoende oplossing biedt of dat er een reden is om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u uw klacht ook schriftelijk toesturen.
Komen we er samen niet uit dan verwijzen wij u door naar www.klachtenloketparamedici.nl voor de klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen of een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeute, maar ook kenbaar maken via het klanttevredenheidsformulier of contactformulier op de website.