Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt wanneer u problemen of beperkingen ondervindt bij uw gewone, dagelijkse handelingen. Deze belemmeringen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan door ziekte, ongeval, handicap, overbelasting of leeftijd. Het kan hierbij gaan om problemen in de dagelijkse verzorging, huishouden, zelfstandig verplaatsen (binnen- of buitenshuis), uitvoeren van hobby’s, of werk.

De therapie richt zich op praktische wijze op handelingen die voor u belangrijk zijn en die problemen opleveren. Uw wensen staan daarbij centraal. We streven naar een zo passend mogelijke oplossing voor u, zodat u weer zo zelfstandig en prettig mogelijk de dag door kunt komen.

 

Effect van ergotherapie

Uit onderzoek is gebleken dat met ergotherapie aan huis positieve resultaten bereikt worden:

  • Mensen kunnen langer en prettiger zelfstandig thuis blijven wonen.
  • De hulpverlening door (mantel-)zorg wordt verlicht.
  • Mensen kunnen langer aan het arbeidsproces blijven deelnemen.
  • De zorg thuis na opname in ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum kan beter afgestemd worden.

 

 


Onze werkwijze

U maakt met de ergotherapeute een afspraak voor een intakegesprek. Meestal bezoekt zij u thuis omdat dat vaak ook de plaats is waar u de problemen ervaart. Indien wenselijk is het ook mogelijk van een van de praktijkruimtes gebruik te maken. De ergotherapeute kan een observatie van taken voorstellen. Zij kan dan nog beter zien op welke manier u handelt en waar knelpunten liggen.

U bespreekt welke concrete moeilijkheden u in uw dagelijks functioneren ervaart. Uw wensen zijn daarbij heel belangrijk. Samen met u wordt vervolgens het behandelplan vastgesteld en hoe eventueel uw omgeving aangepast kan worden. Op deze manier kunt u de voor u belangrijke dagelijkse handelingen weer opnieuw of op een aangepaste wijze leren verrichten. U krijgt dus ergotherapie op maat.

 


De ergotherapeutische behandeling

Ergotherapie kan voor u betekenen:

 

Gericht op herstel

De behandeling richt zich op het herstellen van verminderde functies door juist praktisch te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld wassen en kleden zijn na een beroerte, maar ook het weer oppakken van huishoudelijke taken na een burn out.

 

Anders leren handelen

Wanneer handelingen niet verbeterd kunnen worden, kan de ergotherapeute u leren op een andere manier uw activiteiten uit te voeren. Er wordt gezocht naar een voor u zo passend mogelijk alternatief.

Bijvoorbeeld: Het leren verdelen van energie over de dag / week bij artrose of MS, het leren omgaan met gewrichtsbeschermende principes om bepaalde gewrichten te ontzien of handelingen thuis op een veiliger wijze leren doen in het kader van valpreventie.

 

Hulpmiddelen en voorzieningen

De ergotherapeute kan verder een hulpmiddel of voorziening voorstellen. Op deze manier zullen handelingen die door training niet haalbaar waren (bijvoorbeeld bestek hanteren), toch mogelijk worden. Kleine hulpmiddelen worden tijdens de therapie gebruikt en u kunt ze daarbij een beperkte tijd van de praktijk lenen.

De ergotherapeute kan verder bekijken of uw woning voldoende toegankelijk, praktisch en veilig voor u is ingericht. Zij heeft bovendien kennis van regels over vergoedingen van hulpmiddelen en voorzieningen. Zij kan u begeleiden bij de aanvraag daarvan.

 

Advies aan uw naasten

De ergotherapeute geeft advies aan de mensen om u heen die u dagelijks begeleiden. Door bijvoorbeeld uw partner instructies te geven op welke manier deze u het beste kan helpen, zult u beter kunnen functioneren en kan uw partner de zorg op een zo prettig mogelijke manier voor u beiden vormgeven. De belasting zal als minder groot worden ervaren.

Bijvoorbeeld: Advies aan uw partner bij lichte vormen van dementie hoe ze u het beste kan begeleiden. Op deze manier kunt u zo goed mogelijk meehelpen bij aankleden, koffie zetten, tafel dekken.

 

Adviseren arbeidsomstandigheden

Wanneer u wegens uw ziekte of aandoening uw werk niet goed kunt uitvoeren, kan de ergotherapeute bij u op werkbezoek komen voor advies. Een gesprek met u en zeker ook uw werkgever zijn daarbij van belang. De ergotherapeute bekijkt vervolgens samen met u wat voor werk u precies doet en op welke manier. Zij kan adviseren uw werkplek anders in te richten. Zij kan ook een voorstel doen tot bijvoorbeeld het anders indelen van de werkdag of het geven van informatie aan collega’s.

De ergotherapeute is op de hoogte van verscheidene hulpmiddelen, voorzieningen en regelgeving op dit gebied.