Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Vergoeding

Ergotherapie in uw eigen omgeving wordt binnen het basispakket van iedere ziektekostenverzekeraar vergoed voor 10 uur per kalenderjaar. Let op: In het basispakket geldt aan het begin van ieder kalenderjaar een eigen risico.

Een aantal verzekeraars vergoedt extra uren ergotherapie vanuit hun aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw eigen zorgverzekeraar navragen. Ergotherapie Van der Muuren heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

 

Verwijzing

Voor eenvoudige ergotherapeutische vragen is tegenwoordig geen machtiging van uw arts meer noodzakelijk. U kunt dan vanwege de Directe Toegankelijkheid direct contact met ons opnemen. Soms is het wenselijk of noodzakelijk dat uw arts een verwijzing maakt.