Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Son en Breugel | Laarbeek | Helmond

Ergotherapie in uw eigen omgeving.

Sensorische Integratie

Wanneer we met onze zintuigen informatie waarnemen (zien, voelen, horen, proeven, ruiken) wordt deze informatie in de hersenen gekoppeld en reageren we daarop. Dit heet Sensorische Integratie.

Wanneer de samenwerking tussen het waarnemen en bewegen niet goed verloopt, kunnen allerhande problemen ontstaan.

 

Veelgenoemde klachten zijn:

  • Veel last van licht en geluid
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid
  • Veel moeite met balans, evenwicht
  • Slecht kunnen concentreren
  • Problemen met multitasken
  • Vermoeidheid
  • Onhandigheid (zich stoten, struikelen, dingen laten vallen)

 

 

Oorzaken zijn vaak:

Een val, langdurige mentale overbelasting of een diagnose als whiplash of NAH. Soms is de oorzaak onbekend maar kan het zijn dat iemand er al sinds lange tijd mee te maken heeft.

Tijdens de therapie wordt geleerd prikkels te managen. Er worden compensatietechnieken geleerd, demptechnieken en er worden gewenningsoefeningen gedaan. Tijdens de gewenningsoefeningen wordt geleerd zo goed mogelijk te leren omgaan met de verschillende zintuigprikkels.

Door inzicht te geven in wat de invloed is van zintuigprikkels leert de cliënt activiteiten zodanig uit te voeren dat er een betere balans gaat ontstaan tussen de belastbaarheid en belasting. Daardoor leert de cliënt weer meer grip te krijgen op zijn dagelijkse activiteiten.